Cennik

Cennik

Cennik usług prawnych

Cena porady prawnej w sprawach typowych wynosi 100 zł +vat.

W sprawach skomplikowanych cena porady może być wyższa.

Na koszt usług świadczonych przez Kancelarię ma wpływ:

Przy prowadzeniu spraw sądowych oprócz  stałych stawek dopuszczamy  także możliwość ustalenia dodatkowego wynagrodzenia za pomyślny wynik sprawy ( tzw. SUCCESS FEE). Wybór formy rozliczeń z Kancelarią zawsze zależy od Klienta i może być dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

FORMY PROPONOWANEJ WSPÓŁPRACY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I FIRM:

 1. RYCZAŁT BEZ LIMITU GODZIN
  System  polega na określeniu a następnie wskazaniu w umowie o obsługę prawną  miesięcznego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług prawnych polegających na pełnej, kompleksowej obsłudze prawnej Klienta.
 2. RYCZAŁT Z LIMITEM GODZIN
  To system  polegających na pełnej, bieżącej obsłudze prawnej Klienta z limitem godzin pracy kancelarii w danym miesiącu w ramach ustalonego ryczałtu np. 20 godzin miesięcznie. W sytuacji przekroczenia ustalonego limitu czasu pracy, do kwoty wynagrodzenia określonego ryczałtowo doliczana jest wartość za czas pracy ponad limit na zasadach ogólnych przyjętych dla rozliczeń według stawki godzinowej.
 3. STAWKA GODZINOWA
  Stosowana najczęściej w stosunku do zleceń, w przypadku których istnieje możliwość dość precyzyjnego określenia przewidywanego na realizację danego zlecenia czasu pracy.
 4. STAWKA STALA 
  Stosowana jest przy pojedynczych zleceniach takich jak np. tworzenie umów, reprezentacja w procesie sądowym. Kwota określona jest z góry i nie wymaga dokonywania przez klienta w toku sprawy żadnych dopłat.