Kancelaria Radcy Prawnego Opus

Kancelaria Radcy Prawnego Opus dr Piotr Jankowski działa na krajowym rynku prawniczym od 2012 roku. Jest kancelarią świadczącą kompleksową obsługę prawną zarówno dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego Kancelarii lub kontaktu telefonicznego pod nr. tel: +48 501 263 352.

logotyp

Obszary działalności

Prawo cywilne

Reprezentacja klienta w postępowaniu cywilnym przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym, udzielanie porad prawnych z zakresu prawa spadkowego, umów, sprawy o zapłatę należności, redagowanie pism procesowych, opinii prawnych.

Egzekucja należności

Reprezentacja wierzycieli i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym, sporządzanie skarg na czynności komornika, redagowanie powództw przeciwegzekucyjnych.

Zamówienia Publiczne

Oferujemy pomoc zarówno po stronie Zamawiającego (przygotowanie dokumentacji postępowania przetargowego pod względem formalnym, stworzenie procedur przygotowujących zamówienie, współpraca z Zamawiającym od ogłoszenia do zawarcia umowy, reprezentacja Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą)
jak i Wykonawcy (analiza dokumentacji postępowania przetargowego, pomoc w przygotowaniu oferty i zapytań do Zamawiającego, przygotowanie odwołania i reprezentacja Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą).

Prawo gospodarcze i prawo spółek handlowych

Reprezentacja klienta w postępowaniu przed sądami rejestrowymi dotyczącym spółek, stowarzyszeń, fundacji i organizacji pożytku publicznego a także innych podmiotów , redagowanie statutów, a także kompleksowa obsługa prawna już istniejących na rynku podmiotów (pomoc w redagowaniu umów, egzekucja należności

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Reprezentacja klienta przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym, udzielanie doraźnej pomocy prawnej, redagowanie pism procesowych, opinii prawnych w sprawach: o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi, przysposobienia, opieki i kurateli itp.

Prawo administracyjne

Reprezentacja Klienta przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach administracyjnych, pomoc przy uzyskiwaniu decyzji, sporządzanie opinii prawnych, redagowanie środków odwoławczych od decyzji wydanych przez organy administracji, sporządzanie skarg na bezczynność organów,itp.

Najnowsze artykuły

OBSŁUGA KLIENTÓW TZW. „FRANKOWICZÓW”

Kancelaria posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze sporów dotyczących umów waloryzowanych (tj. zarówno indeksowanych, jak i…

Czytaj więcej ...

Szczęśliwego Nowego Roku od kancelarii Opus

Czytaj więcej ...

Zdrowych i rodzinnych Świąt.

Czytaj więcej ...