Informacja

“Pragnę poinformować, że przez cały październik 2020 r Kancelaria na zlecenie Zamawiającego Sieci Badawczej Łukasiewicz świadczyła kompleksową obsługę prawną prowadzonego przez Instytut zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zaprojektowanie pilotażowej linii do formowania kształtek budowlanych z perlitu wraz ze stworzeniem koncepcji konstrukcyjnej kompletnej linii produkcyjnejspecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz nadzorem autorskim”.
     W ramach zlecenia została przygotowana przez Kancelarię w porozumieniu z Zamawiającym dokumentacja postępowania przetargowego w tym w szczególności SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami. Ponadto  radca prawny Piotr Jankowski brał udział w procesie otwarcia, badania i oceny ofert jako członek komisji przetargowej oraz udzielał bieżących konsultacji dotyczących zamówienia. 

    W dniu 02 listopada 2020 r postępowanie zostało zakończone opublikowaniem ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

< Powrót do aktualności